ریل خط سلف سرویس-تجهیزات آرمان

ریل جهت نصب بر روی سلف سرویس و دیوار اشپزخانه های صنعتی رف شیشه ای از جنس لوله استنلس استیل فابریک قابلیت نصب بر روی کانتر گرم و کانتر سرد و کانتر ساده و روی دیوار کنار اجاق گاز ها طراحی و ساخت در ابعاد سفارشی ریل کانتر سرد ریل کانتر گرم ریل کانتر ساده […]