میز کار با طبقه وسط-تجهیزات امادسازی رستوران و کترینگ آرمان

میزکارباطبقه وسط

میز کار با صفحه استیل
stanless steel work table
ميز کار با صفحه پلي اتيلن
poly ethylene work table
میز کار وسط استیل
میز کار با صفحه چوب
میز برنج پاک کنی
میز کار ظروف کثیف