تنور نانوایی گازی

تنور نانوایی گازی کبابی

تنور نان مناسب برای آشپزخانه صنعتی رستوران ، سفره خانه سنتی ، کبابی ، جگرکی ، هتل وحتی ویلای شخصی

دارای طول 80 سانتیمتر ، عرض 80 سانتیمتر

ارتفاع 100 سانتیمتر ، قطر دهنه تنور 40 سانتی متر

تنور نان رستوران