خمیرگیر چهل کیلویی استیل

ارسال شده در: تجهیزات آماده سازی, خمیر گیر | 1

خمیرگیر چهل کیلویی استیل خمیرگیر چهل کیلویی استیل  مناسب برای مخلوط کردن آرد و تهیه خمیر برای مصارف صنعتی و آشپزخانه های صنعتی خمیر گیر ، خمیر کن ، خمیر هم زن استیل ، خمیر کن از سایز 5 کیلویی … ادامه یافت