مرغ بریان پز 6 سیخ سفارشی

مرغ بریان پز 6سیخ سفارشی مرغ بریان پز 6 سیخ سفارشی یکی از مواد غذایی پر مصرف در سراسر جهان می باشد. در ایران نیز مرغ بریانی طرفداران بسیاری دارد که موجب شده مرغ بریان پز 6سیخ سفارشی در راه … ادامه یافت

دستگاه جوجه گردان استیل با پرژکتور

مرغ بریان پز
جوجه و بلدرچین
جوجه گردان مرغ بریان 6 سیخ
این دستگاه جهت بریان کردن مرغ به صورت کامل مورد استفاده می باشد

دستگاه جوجه گردان در دو نوع سفارشی و معمولی ساخته می شود که مشخصات هر کدام به شرح زیر است: