ترولی آبچکان استیل

آبچکان سیار در ابعاد و اندازهای مختلف به درخواست خریدار تولید می گردد
ابچکان سیار تمام استیل بوده و برای سهولت در حرکت از چرخهای بلبرینگی استفاده می شود
ترولی های ابچکان 3 و 4 طبقه مخصوص نگهداری وحمل پس از شستشوی ظروف