انواع کباب پز تابشی

انواع کباب پز تابشی

انواع کباب پز تابشی
انواع کباب پز تابشی

شرکت تجهیزات آشپزخانه صنعتی آرمان مفتخر است محصول منحصر به فردی به نام کباب پز بدون دود تابشی را به شما سروران گرامی معرفی نماید.
این کباب پز مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی است و مناسب ترین وسیله برای طبخ انواع کباب از قبیل ، چنجه ، جوجه کباب ، کباب برگ می باشد.
تکنولوزی پخت آن ، استفاده از حرارت ناشی از گداخته شدن برنرهای سرامیکی است و سوخت آن ، گاز شهری و گازمایع می باشد.
این دستگاه با توجه به میزان سرویس دهی اماکن پذیرایی ، در اندازه های مختلف طراحی و ساخته شده است.
برای جلوگیری از زنگ زدگی،نقاط قابل شستشوی دستگاه ازپوشش استیل ورنگ استاتیک مقاوم پوشیده شده است.
در هر دو طرف آن شیر کنترل گاز تعبیه شده ، در صورتی که تعداد سیخ کباب کمتر از ظرفیت کباب پز باشد می توان تنها از یک طرف دستگاه استفاده و در مصرف گاز صرفه جویی کرد.
در داخل کالسکه توری ای تعبیه شده که اگر کباب ازسیخ جدا شود ، روی توری به آرامی طبخ می گردد.
در قسمت پایین کالسکه سینی قرار داده شده ، که چربی غذا را جمع آوری می کند و کاملا قابل شستشو است.
به منظور دید کامل اپراتور دستگاه از شیشه نشکن در قسمت مناسب استفاده شده است.

مدل های کباب پز تابشی

انواع کباب پز تابشی با مدل ها و اندازه های کباب پزهای تابشی

مدل بزرگ دو ردیفه ریلی با طول و عرض و ارتفاع ۲۱۰ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۶/۶ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۱۶۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۴۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۵۵۰ در ساعت
مدل متوسط دو ردیفه ریلی با طول و عرض و ارتفاع ۱۸۰ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۴/۵ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۱۲۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۳۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۳۸۰ در ساعت
مدل کوچک دو ردیفه ریلی با طول و عرض و ارتفاع ۱۵۰ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۴ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۹۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۲۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۲۵۰ در ساعت
مدل بزرگ سه ردیفه ریلی با طول و عرض و ارتفاع ۲۱۰ در ۶۵ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۶/۶ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۱۶۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۴۰ عدد با طول کباب ۵۰ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۵۵۰ در ساعت
مدل متوسط سه ردیفه ریلی با طول و عرض و ارتفاع ۱۸۰ در ۶۵ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۷/۸ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۱۲۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۳۰ عدد با طول کباب ۵۰ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۳۸۰ در ساعت
مدل کوچک سه ردیفه ریلی با طول و عرض و ارتفاع ۱۵۰ در ۶۵ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۶ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۹۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۲۰ عدد با طول کباب ۵۰ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۲۵۰ در ساعت
مدل بزرگ یک طرفه ریلی با طول و عرض و ارتفاع ۱۱۰ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۳/۳ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۸۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۲۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۲۵۰ در ساعت
مدل متوسط یک طرفه ریلی با طول و عرض و ارتفاع ۹۵ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۲/۷ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۶۵ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۱۵ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۱۹۰ در ساعت
مدل کوچک یک طرفه ریلی با طول و عرض و ارتفاع ۷۵ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۲ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۵۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۱۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۱۲۰ در ساعت
مدل بزرگ دو ردیفه سالاماندر با طول و عرض و ارتفاع ۲۱۵ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۶/۶ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۱۶۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۴۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۵۵۰ در ساعت
مدل متوسط دو ردیفه سالاماندر با طول و عرض و ارتفاع ۱۸۰ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۴/۵ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۱۲۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۳۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۳۸۰ در ساعت
مدل کوچک دو ردیفه سالاماندر با طول و عرض و ارتفاع ۱۵۰ در ۴۸ در ۱۵۵ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۴ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۹۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۲۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۲۵۰ در ساعت
مدل متوسط سه ردیفه آسانسوری با طول و عرض و ارتفاع ۱۸۰ در ۶۵ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۷/۸ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۱۲۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۳۰ عدد با طول کباب ۵۰ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۳۸۰ در ساعت
مدل کوچک سه ردیفه آسانسوری با طول و عرض و ارتفاع ۱۵۰ در ۶۵ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۶ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۹۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۲۰ عدد با طول کباب ۵۰ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۲۵۰ در ساعت
مدل بزرگ یک طرفه آسانسوری با طول و عرض و ارتفاع ۱۱۰ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۳/۳ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۸۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۲۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۲۵۰ در ساعت
مدل متوسط یک طرفه آسانسوری با طول و عرض و ارتفاع ۹۵ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۷/۲ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۶۵ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۱۵ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۱۹۰ در ساعت
مدل کوچک یک طرفه آسانسوری با طول و عرض و ارتفاع ۷۵ در ۴۸ در ۱۵۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۲ مترمکعب در ساعت با طول کالسکه ۵۰ سانتیمتر دارای تعداد سیخ ۱۰ عدد با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۱۲۰ در ساعت
مدل اتوماتیک عمودی با طول و عرض و ارتفاع ۱۴۰ در ۶۵ در ۲۱۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۶/۶ مترمکعب در ساعت با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۷۵۰ در ساعت
مدل اتوماتیک عمودی با طول و عرض و ارتفاع ۸۰ در ۶۰ در ۲۱۰ سانتیمتر با مقدار گاز مصرفی ۶/۶ مترمکعب در ساعت با طول کباب ۳۵ سانتیمتر دارای تعداد پخت ۸۰۰ در ساعت

کباب پز گازی

مزیت های کباب پز تابشی :
فاقد دود بودن
کاهش هزینه
پخت یکنواخت و عدم سوختگی کباب
قابل شستشو
سرعت پخت بالا
ممانعت از ابتلای کارکنان آشپزخانه به بیماری های ریوی
صرفه جویی درمصرف سوخت
ایمنی دستگاه
عدم آلودگی محیط زیست

کباب پز تابشی

کباب پز تابشی مناسب برای تالار پذیرایی + کبابی ها سنتی + رستوران + هتل + غذاپزی ها و آشپزخانه ها + کترینگ + سازمان ها و شرکتها می باشد.

کباب پز صنعتی

کیفیت کباب پز تابشی اهمیت به سزایی در تجهیزات رستوران دارد از اینرو این محصول موفق به اخذ استاندارد ملی ایران در کباب پز تابشی گردیده و همواره تلاش شده جهت تولید کباب پز تابشی با کیفیت ، از مواد اولیه با کیفیت استفاده نماید و با نهایت دقت در کلیه مراحل طراحی و تولید ، کباب پز تابشی با کیفیت به مشتریان خود عرضه نماید.
کیفیت ممتاز کباب پز تابشی باعث گردیده علاوه بر بازار ایران ، کباب پز تابشی در بازار تجهیزات آشپزخانه صنعتی خارج کشور نیز جایگاه خود را پیدا کند ، به طوری که در حال حاضر کباب پز تابشی در کشور های چون انگلستان ، آلمان ، فرانسه ، سوئد ، آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، سنگاپور ، مالزی ، عراق ، امارات ، کویت ، ترکیه و تایلند که کباب مصرف می کنند، در حال استفاده و خدمات رسانی می باشد.

کباب پز اتوماتیک

کباب پز تابشی یکی از تجهیزات مهم نزد مشتریان و مصرف کنندگان می باشد ، بنابراین ارائه خدمات پس از فروش کباب پز تابشی اهمیت به سزایی برای مشتری دارد لذا شرکت تجهیزات رستوران آرمان به ارائه خدمات پس از فروش انواع کباب پز تابشی می پردازد. البته مشتریان می توانند از طریق تلفن نیز خدمات مورد نیاز کباب پز تابشی خود را درخواست نمایند.

خرید کباب پز

کباب پز تابشی یا کبابپز تابشی ایرانی در طراحی و در مدل های کباب پز تابشی اتوماتیک ، کباب پز تابشی سالاماندر ، کباب پز تابشی ریلی به بازار تجهیزات آشپزخانه صنعتی عرضه می گردد.

تجهیزات رستوران

کباب یکی از غذاهای مشهور و پر مصرف در بین ایرانیان می باشد لذا سلامتی کباب اهمیت بسیاری دارد.
پخت کباب از طریق ذغال و یا منقل گازی چدنی ، سطح کباب را سوزانده و موجب خطر برای سلامتی می گردد در صورتی که با پخت کباب با کباب پز تابشی این مشکلات را ندارد.

دستگاه کباب پز

شرکت تجهیزات آشپزخانه آرمان فروش انواع کباب پز تابشی و تجهیزات آشپزخانه
دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

درباره admin1

این مطالب را نیز ببینید!

دستگاه ذرت مکزیکی تمام استیل

دستگاه ذرت مکزیکی تمام استیل با فرارسیدن پاییز و سرد شدن هوا استقبال مردم از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *