دیسپلی هنی پنی

دیسپلی هنی پنی   دیسپلی هنی پنی  برای گرم نگاه داشتن مرغ سوخاری و سیب زمینی سرخ شده و  یا سایر مواد غذایی استفاده می شود  گرمخانه دارای تنظیم درجه حرارت اتوماتیک است و مصرف را تاحد زیادی کاهش می … ادامه یافت