پاتیل برنج خیس کنی-تجهیزات آشپزخانه صنعتی آرمان

پاتیل برنج خیس کنی پاتیل برنج خیس کنی در ظرفیتهای مختلف مورد استفاده برای خیساندن برنج قابلیت خیساندن برنج امکان تخلیه سریع آب و برنج به علت حرکت دورانی پاتیل حول دو یاتاقان پاتيل تماما يكپارچه از ورق استنلس استيل به ضخامت ۲ میلی متر داراي پايه هاي مقاوم از لوله هاي استيل داراي يك […]