ریل خط سلف سرویس استیل

ریل ریل خط سلف سرویس جهت نصب بر روی سلف سرویس و دیوار اشپزخانه های صنعتی ریل از جنس لوله استنلس استیل فابریک قابلیت نصب بر روی کانتر گرم و کانتر سرد و کانتر ساده و روی دیوار کنار اجاق … ادامه یافت